Quốc Vụ

                                                                QUỐC  VỤ

         

      Thiên này đi sâu vào giảng giải : Cốt lõi của phép trị nước . đó là phải thương dân   

                      Ở Việt nam , Đức Thánh Trần cũng từng phát biểu 1 câu tương tự :

          “Khoan thư sức dân , đó là kế sâu rễ bền gốc , là thượng sách để giữ nước “

     Bậc minh quân thì nỗ lực làm cho dân chúng thu lợi ; tạo điều kiện cho dân chúng thành công trong cuộc sống , trong học tập , trong làm ăn ; làm cho dân chúng sống yên vui ; làm cho dân chúng đắc ý ; làm cho dân chúng vui tươi với cuộc sống hiện tại và lạc quan tin tưởng vào ngày mai ;

          Đối với bá tính , Quân vương chăm sóc họ giống như “ Cha mẹ chăm sóc con cái , anh chăm sóc em “

     Ngược lại hôn quân thì coi việc hành hạ bá tính là thú vui . Chúng tìm trăm phương ngàn kế để làm tổn hại tới bá tính ; để dồn bá tính tới bước đường cùng ; để tước đoạt của bá tinh ; để nô dịch bá tính ; để khích nộ bá tính .. Bởi chúng tin tưởng một cách mù quáng rằng : Dựa vào súng , dựa vào chính quyền ,  chúng là lực lượng vô địch , quần chúng dù căm tức đến đâu cũng không thể làm gì được chúng . Chỉ khi nào cận kề với ống cống , cận kề với giá treo cổ , chúng mới ngộ ra rằng :

                                         “ Lật thuyền , mới biết sức dân như nước “

Than ôi ! Lúc đó đâu còn cơ hội cho chúng sửa sai nữa

                                                                   国务

 

                       文王问太公曰:愿闻为国之大务,欲使主尊民安,为之奈何?

Văn vương vấn Thái công viết : “ Nguyện văn vi quốc chi đại vụ . Dục sử chúa tôn , dân an , vi chi nại hà ? “

     Văn vương hỏi Thái công : “ Xin tiên sinh giảng giải những nét đại cương về phép trị nước . Muốn vua chúa được dân yêu , muốn dân chúng được an cư , lạc nghiệp ta phải làm thế nào ?”

                                                       太公曰:爱民而已!

                                             Thái công viết : “ Ái dân nhi dĩ “

Thái công trả lời : “ Chỉ cần yêu dân là đủ “ . Đại vương nghĩ xem , nếu Đại vương coi dân chúng trong thiên hạ chỉ như súc vật , như cỏ cây để tùy ý hành hạ , tự ý chà đạp thì liệu người ta , dù muốn cũng có thể tôn trọng và yêu quí Đại vương được chăng ?

                                                  文王曰:爱民奈何?

                                       Văn vương viết : “ Ái dân nại hà ? “

Văn vương hỏi : “ Thế nào là yêu dân ? “

      太公曰:利而无害,成而无败,生而无杀,与而无夺,乐而无苦,喜而无怒。

Thái công viết : “ Lợi nhi vô hại , thành nhi vô bại , sinh nhi vô sát , dữ nhi vô đoạt , lạc nhi vô khổ , hỉ nhi vô nộ “

                                                      Thái công trả lời :

1-       Cố mà làm lợi cho dân , đừng  hại họ ; Pháp luật , chế độ , chính sách khi ban hành , phần thuận lợi phải dành cho người dân ; phần khó khăn ( nếu có ) thì phải thuộc về triều đình , thuộc về quan lại . Trong các biện pháp chế tài , phần được khoan dung nên để người dân hưởng ; phần nghiêm khắc nên để quan lại chịu . Chớ làm ngược

2-      Gắng làm cho người ta thành công ,tránh để họ thât bại trong  cuộc sống , trong làm ăn ;

3-      Tạo điều kiện cho người ta sinh tồn , đừng sát hại , đừng triệt đường sống của họ , đừng dồn họ vào bước đường cùng

4-      Trong điều kiện có thể hãy phổ thi ân huệ , đừng tùy tiện cưỡng đoạt ;

5-       Làm cho người ta an cư , lạc nghiệp , đừng làm họ khổ ;

6-      Làm cho người ta vui vẻ thay vì khích nộ họ

                                              文王曰:敢请释其故!

                            Văn vương viết : “ Cảm thỉnh thích kì cố “

     Văn vương nói : “ Xin tiên sinh giải thích từng mục “

太公曰:民不失务则利之;农不失时则成之;省刑罚则生之;薄赋敛则与之;俭宫室台榭则乐之,吏清不苛扰则喜之。

Thái công viết : “ Dân bất thất vụ tắc lợi chi ; Nông bất thất thời tắc thành chi ; Tỉnh hình phạt tắc sinh chi ; Bạc phú liễm tắc dữ chi ; Kiệm cung thất đài tạ tắc lạc chi ; Lại thanh , bất hà nhiễu tắc hỉ chi

Thái công  trả lời : “ Người dân không lỡ vụ , họ sẽ được lợi . Nhà nông không lỡ thời , thì bội thu  ; Giảm đi số tội danh , bớt đi phần hình phạt ở những tội mà căn nguyên là do quan lại triều đình gây ra , đó là mở cho dân chúng đường sống .  Nhẹ thuế , ít phí tức là cho dân rồi ; Ít xây lâu đài , cung điện thì người dân mừng rỡ ; Quan lại thanh liêm , không hà khắc , nhũng nhiễu thì dân chúng mới yên vui “

                                                  民失其务则害之;

                                            Dân thất kì vụ tắc hại chi

Doanh nghiệp nhập vải vóc , phụ kiện về để sản xuất trang phục hè . Ông hải quan , bà thuế vụ , chú quản lí thị trường hành người ta mà giữ hàng lại . Hết hè mới giải quyết , làm người ta nhỡ vụ làm ăn . Như thế là làm hại người ta

                                                   农失其时则败之;

                                           Nông thất kì thời tắc bại chi

Vụ cấy đến , các nhà máy thủy điện giữ mà không xả nước , khiến nhà nông lỡ đi thời vụ . Mùa màng chắc thất thu

                                                      无罪而罚则杀之

                                               Vô tội nhi phạt tắc sát chi

Vô tội , mà vẫn bắt người ta vào tù . Sau đó vì không có chứng cớ xác đáng , nên đành xét xử dấm dúi , không dám công khai . Bịt mồm , bịt miệng không cho nói , không cho bào chữa , khiến người dân hàm oan . Việc đó quá bằng triều đình giết người ta  ( Phần này khi đến thiên “ thưởng – phạt “  xin nói rõ thêm )

                                                        重赋敛则夺之;

                                             Trọng phú liễm tắc đoạt chi

Có mỗi cỗ xe ngựa thôi , mà triều đình thu tới hơn chục loại thuế và phí thì đã hơi nhiều . Không bớt đi thì chớ , chứ nay còn dọa thu thêm thuế này , mai còn dọa thu thêm phí nọ . Đó là 1 kiểu tước đoạt của bá tính . Đừng vô liêm xỉ đến mức cho rằng : việc bá tính bị bóp nặn , bị nôn ra đến đồng xu cuối cùng , đó là hành đông yêu nước của họ . Không tin  gọi luôn  vương hầu , khanh tướng nỏ mồm nói câu đó hãy gương mẫu thể hiện “ lòng yêu nước “ của họ  bằng cách hiến nhà cửa , đất đai , xe cộ , tiền , vàng … cho triều đình thử xem .

                                               多营宫室台榭以疲民力则苦之;

                                   Đa doanh cung thất , đài tạ dĩ bì dân lực tắc khổ chi

Nay xây dựng Trung tâm hội nghị này , chưa xử dụng hết chức năng thì mai đã chực xây cung điện to , bảo tàng nhớn khác . Việc đó khiến dân chúng phải phu phen tạp dịch , phải đóng góp nhiều hơn , trong khi quốc kế dân sinh còn bao việc cấp thiết . Như thế là chồng chất khổ sở lên đầu bá tính . Triều đình có đi vay thì sau con cháu cũng è cổ ra mà trả . Đồng tiền kiếm được , thay vì được tiêu hoặc dành để nuôi con cái thì chúng bị người ta lột mất để trả nợ cho cha ông chúng . Lúc ấy , liệu chúng có mở được miệng ra mà ca ngợi cha ông đã để lại cho chúng một đống công trình hổ lốn ,  chắp vá , lai căng , vô văn hóa cùng một núi nợ được không ? Bóc ngắn cắn dài , liệu người dân có thể lạc quan mà tin tưởng vào ngày mai tươi sáng được không ?

                                                吏  濁 苛扰则怒之。

                                      Lại trọc , hà nhiễu , tắc nộ chi

Quan lại hủ bại , hà khắc , nhũng nhiễu thì dễ khích nộ dân chúng  . Có thể khiến người ta bột phát mà chống lại như anh Vươn ở Tiên lãng , như chị Dậu trong “ Tắt đèn “ …

                                故善为国者,驭民如父母之爱子,如兄之爱弟,

                Cố thiện vi quốc giả , ngự dân như phụ mẫu chi ái tử , như huynh chi ái đệ

Những người trị nước giỏi , họ chăm sóc dân chúng của họ như cha mẹ chăm lo cho đửa con cầu tự , như người anh chăm lo cho đứa em bé bỏng , thân thương của minh .

                                    见其饥寒则为之忧,见其劳苦则为之悲,

                           Kiến kì cơ hàn tắc vi chi ưu , kiến kì lao khổ tắc vi chi bi

Thấy dân chúng đói rét thì phải ưu tư , phải thấy xấu hổ . Thấy công nhân làm nhiều ăn ít , đến nỗi teo cả cơ thì phải thấy thương xót , phải thấy day dứt . Chừng đó chưa đủ , phải suy nghĩ , phải trăn trở tìm cách làm cho dân chúng ấm no ; làm cho công nhân , nông dân của ta có cuộc sống ngang ngửa với công nông của bọn Tư bản giãy chết

                                                         赏罚如加于身,

                                              Thưởng phạt như gia vu thân

Khi đặt ra mức thưởng , định ra mức phạt , phải tưởng tượng rằng chính con cháu mình sẽ được thưởng hoặc người thân của mình sẽ bị phạt

                                                         赋敛如取已物。

                                                  Phú liễm như thủ kỉ vật

Muốn thu thuế và phí của dân , phải đặt mình vào vị trí của họ:Trong túi chỉ còn vài đồng tiền  còm , đã thế lại còn bao khoản phải tiêu . Ngay cả khoản thu chính đáng , mình muốn triều đình thu nhiều hay thu ít ? Thu xong rồi có được chắt chiu sử dụng không ? Xử dụng có đúng người , đúng việc hay không ? Từ đó mà định ra mức huy động của dân cho hợp lí

                                                          此爱民之道也。

                                                      Thử ái dân chi đạo dã

Thưa đại vương , đó là đạo ái dân . Là cốt lõi của phép trị nước , an dân của các bậc minh quân

              Để kết thúc thiên này , thần xin ngâm 1 câu ca dao cho Đại vương nghe :                                

                                      Thương dân , dân lập đền thờ .

                                       Hại dân , dân đái ngập mồ , thối xương .                                                             

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DOANH HƯ

 

DOANH  HƯ

 

Thiên này thảo luận việc  hưng – suy – trị – loạn  của 1 quốc gia .

Việc đó không phụ thuộc vào mệnh trời . Việc đó là do người đứng đầu quốc gia có hiền minh hay không . Nếu vua chúa hiền minh , quốc gia an định , bách tính an cư lạc nghiệp . Ngược lại quốc gia sẽ gặp nguy nan , dân chúng tạo phản .

Đưa Đế Nghiêu làm ví dụ để đề xuất : bậc minh quân cần tiến hành đức trị , cần sinh hoạt kiệm phác , cần nhậm dụng hiền tài , cần giảm nhẹ lao dịch và thuế phí , cần cổ vũ những người chăm chỉ và làm ăn giỏi , thưởng phạt cần  phân minh  và phải giúp đỡ những người cô đơn , khổ sở

盈虚

文王问太公曰:天下熙熙,一盈一虚、一治一乱,所以然者,何也?

Văn vương vấn Thái công viết : “ Thiên hạ hi hi , nhất doanh nhất hư , nhất trị nhất loạn , sở dĩ nhiên giả hà dã ? “

    Văn vương hỏi Thái công : “ Thiên hạ vốn dĩ hỗn loạn và phức tạp . Cùng một  quốc gia , ấy thế mà có lúc hung thịnh , lúc suy vong ;  lúc của cải dư thừa, lúc chết đói đầy đường . Cùng 1 dân tộc , sao có lúc dân chúng an cư , lạc nghiệp ;  lúc tạo phản , động loạn ? Cơ sự ấy tại đâu ?

其君贤不肖不等乎,其天时变化自然乎?

                    Kì quân hiền bất tiếu bất đẳng hồ , kì thiên thời biến hóa tự nhiên hồ ?

Có phải tại vua hiền hay chúa u mê không giống nhau mà sinh ra chăng ? Hay tại thiên thời , tự nhiên biến hóa mà thành  ?

太公曰:君不肖,则国危而民乱;君贤圣,则国安而民冶,祸福在君不在天时。

Thái công viết : “ Quân bất tiếu , tắc quốc nguy nhi dân loạn  . Quân hiền Thánh , tắc quốc an nhi dân trị . Họa phúc tại Quân , bất tại thiên thời “         

Thái công đáp : “ Thần nịnh , chúa hôn chắc chắn quốc nguy mà dân loạn . Vua sáng , tôi hiền  chắc chắn quốc an mà dân trị . Họa phúc tại Vua tại Chúa . Không được đổ cho thiên bất thời , không được đổ cho đất không lợi và không được đổ cho dân trí thấp  “

文王曰:古之贤君可得闻乎?

                                 Văn vương viết : “ Cổ chi hiền quân  , khả đắc văn hồ ? “

Văn vương hỏi : “ Cổ đại , có vị vua nào có thể được coi là Vua hiền “

太公曰:昔者帝尧之王天下也,上世所谓贤君也

   Thái công viết : “ Tích giả , Đế Nghiêu chi vương thiên hạ dã , thượng thế sở vị hiền quân dã “

Thái công nói : “ Ngày xưa , khi Đế Nghiêu làm Vua , thượng cổ ca tụng đó là bậc Vua hiền “

文王曰:其治如何?

                                               Văn vương viết : “ Kì trị như hà “ .

Văn vương hỏi : “ Vậy Đế Nghiêu trị lí thiên hạ ra sao ? “

太公曰:帝尧王天下之时,金银珠玉不饰,锦绣文绮不衣

Thái công viết : “ Đế Nghiêu vương thiên hạ chi thời , kim ngân ,  châu ngọc bất sức ;  cẩm tú  , văn  ỷ bất y “ .

Thái công trả lời : “ Đế Nghiêu khi làm vua thiên hạ , không đeo vàng bạc , châu báu ; Không dùng lụa là , gấm vóc để may y phục , quần áo không may vá thêu thùa cầu kì “ .

奇怪珍异不视,玩好之器不宝,

                                          Kì quái trân dị bất thị , ngoạn hảo chi khí bất bảo

Gà 3 chân , chó 2 đuôi , du thuyền hàng trăm triệu đô , mắt không bao giờ thèm ngó . Trong nhà không tàng trữ đồ quí hiếm như ngà voi , sừng tê giác ; cũng không chứa đồ đẹp đẽ , chế tác cầu kì như trống đồng , bình vàng , chén ngọc .

淫佚之乐不听,宫垣屋室不垩

                              Dâm dật chi nhạc bất thính  , cung viên ốc thất bất ác .

Nhạc dâm dật không nghe , thi Hoa hậu không xem . Phòng ốc thì tường không bả , vách không sơn

甍、桷、椽、楹、不斫,茅茨偏庭不剪

                       Manh , giác , chuyên , doanh bất trước ; Mao tỳ biên đình bất tiễn

Cột , kèo , rui , mè không cần dẽo gọt , chạm trổ cầu kì ; Mài điện lợp bằng cỏ gianh , nếu có lòa xòa cũng chẳng cần cho cắt tỉa .

鹿裘御寒,布衣掩形

                                                       Lộc cừu ngự hàn ; bố y yểm hình

Dùng da hươu , da thú khoác lên người chỉ cốt để chống rét . Dùng vải thô may áo , chỉ cốt để che thân

粝梁之饭,藜藿之羹

                                                        Lệ lương chi phạn , lê hoắc chi canh

Cơm ăn , dùng gạo giã dối để thổi ; canh chan , dùng rau hoang dã để nấu

不以役作之故,害民耕绩之时

                                           Bất dĩ dịch tác chi cố , hại dân canh tích chi thời

Không cố cưỡng ép dân đi phu , đi lính ; nay hội , mai hè tràn lan để làm hại tới nông vụ của nhân dân

削心约志,从事乎无为

                                                    Tước tâm , ước chí ; tòng sự hồ vô vi .

     Không muốn cao sang , chẳng hề mơ mộng  . Mặt bằng dân trí còn thấp , không siết ngân sách giáo dục dành tiền nuôi gà nòi để mong được giải Nô bel hão huyền . Nền kinh tế còn nghèo , không màng xây những công trình ‘ Xứng tầm khu vực và thế giới “ để tạo dáng .

Thuận theo tự nhiên , thuận theo dân ý mà trị nước , chăn dân

吏忠正奉法者尊其位

                                        Lại trung chính , phụng pháp giả , tôn kì vị

Quan lại trung thành , chính trực để chấp pháp thì thăng thưởng chức tước

廉洁爱人者厚其禄。

                                          Liêm khiết , ái nhân giả hậu kì lộc .

Quan lại liêm khiết , thương dân thì thưởng cho phong bì dày

民有孝慈者爱敬 之

                                           Dân hữu hiếu từ giả , kính ái chi

Dân thường , nhưng biết phụng dưỡng cha mẹ , lại có tấm lòng từ bi thì kêu gọi bá tính  tôn kính và học tập người ta .

尽力农桑者慰勉之

                                        Tận lực nông tang giả , ủy khuyến chi

Tận lực tăng gia sản xuất , khai hoang phục hóa như Đoàn Văn Vươn thì về tận nơi , cầm tay mà biểu dương , cho vay thêm tiền mà làm vốn , cấp thêm ruộng  đất cho mà làm ăn . Nhân thể , thăm những mô hình tổng đội  “ Cụ già “ bên cạnh , xét thấy toàn một lũ ăn hại ,  chỉ giỏi phá thì chỉ thị cho giải tán ngay , cấm tái lập .

旌别淑德,表其门闾

                                     Tinh biệt thục đức , biểu kì môn lư

Những quí bà “Tiết hạnh khả phong “  trải qua ba , bốn đời chồng mà cuối cùng vẫn lấy được quan Đại thần thì biểu dương sự tài giỏi , đức hạnh  ấy nơi cửa chuồng trâu

平心正节,以法度禁邪伪

                              Bình tâm chính tiết , dĩ  pháp độ  cấm tà ngụy

Khí tiết thanh cao , tấm lòng ngay thẳng  ; Lấy pháp luật mà cấm chỉ tà ngụy , đồng cốt , bói toán quàng xiên .

所憎者,有功必赏

                                       Sở tăng giả , hữu công tất thưởng

Người của chế độ cũ mà có công mở mang bờ cõi , giữ đất , giữ trời , giữ biển  chắc chắn sẽ được khen thưởng

所爱者,有罪必罚

                                              Sở ái giả , hữu tội tất phạt

Người mà mình quí  , như Trần Dụ Châu có tội vẫn phải đem xử tử hình

存善天下鳃、寡、孤、独,赈赡祸亡之家

                  Tồn dưỡng thiên hạ quan , quả , cô , độc ; Chẩn thiệm họa vong chi gia .

Lại lập trại dưỡng lão để nuôi dưỡng người già yếu , cô đơn , cô nhi , quả phụ . Tổ chức cứu tế cho những gia đình gặp  địch họa  thiên tai .

其自 奉也甚薄,其赋役也甚寡

                               Kì tự phụng dã thậm bạc , kì phú dịch dã thậm quả

Bản thân sống cần kiệm , đạm bạc  . Thu của dân thì nhẹ thuế , ít phí . Không tùy tiện huy động  “ Lao động công ích “

故万民富乐而无饥寒之色

                                      Cố vạn dân phú lạc nhi vô cơ hàn chi sắc

Cho nên , vạn dân giàu có , yên vui . Tuyệt đối không có cảnh  đói rét  ( cơ hàn )

百姓戴其君如日月,亲其君如父母。

                      Bách tính đái kì Quân như nhật nguyệt , thân kì Quân như phụ mẫu

Trăm họ mang ơn Vua như đội ơn hai vầng nhât nguyệt . Thân thiết , kính trọng Vua như cha mẹ của mình

文王曰:大哉!贤君之德也!

                           Văn vương viết : “ Đại tai ! Hiền Quân chi Đức dã “

Văn vương nói : “ Ôi vĩ đại thay cái đức của bậc Thánh nhân “

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Văn Sư

                       LỤC THAO THEO CÁCH HIỂU CỦA TÔI

 

VĂN THAO

VĂN SƯ

              Thiên này thuật chuyện gặp nhau lần đầu giữa Chu Văn vương và Khương Tử nha  .

      Hai người thảo luận sách lược thu phục thiên hạ : Mục tiêu và các biện pháp thi hành  . Văn vương , vì đại nghiệp diệt Thương mà cầu hiền như khát . Khương Thái công hung hoài thao lược , chỉ hận không gặp được minh chủ , bèn về chốn sơn cùng , thủy tận mà câu cá đợi thời .                  Chí lớn gặp nhau  . Bởi thế , sơ kiến mà đã như cố tri

                    Hai người dùng ngay việc câu cá làm đề tàì để triển khai thảo luận .

      Biết Văn vương còn do dự bởi nhà Thương quá mạnh , Khương Thái công ngầm chi rõ : đó chỉ là mẽ ngoài . Sự thực Thương triều đang như mặt trời sắp lặn sau dãy núi phía tây . Nhà Chu nên thừa cơ mà đoat thủ thiên hạ . Khương Thái công khuyên Văn vương  : “ Đừng nên coi thiên hạ là của 1 người hoặc của 1 nhóm người  , mà phải coi thiên hạ là của chung của tất cả mọi người dân đang sinh sống trên đó “ . Chỉ có ai không độc chiếm thiên hạ, , ai cùng mọi người chung hưởng lợi , người ấy mới có khả năng đoạt thủ thiên hạ . Tàu to súng lớn , binh hùng tướng hổ tuy cần , nhưng không phải là điều kiện tiên quyết .

      Muốn thiên hạ tự nguyện theo mình  , Quân vương cần có NHÂN – ĐỨC – NGHĨA – ĐẠO . Về mặt này ,  Chu Văn vương có thừa

                                                             文师

文王将田,史编布卜曰:“田于渭阳,将大得焉。非龙、非彲,非虎、非羆,兆得公侯,天遗汝师,以之佐昌,施及三王。”

Văn vương tương điền  , sử Biên bố bốc viết :”Điền vu Vị dương , tương đại đắc yên . Phi long phi li , phi hổ phi bi , triệu đắc công hầu , thiên di nhữ sư , dĩ chi tá xương , thi cập tam vương”

     Vua Văn vương muốn đi săn , sai quan sử Biên  đoán cát hung  . Sử Biên gieo quẻ rồi trả lời : “Đến bờ bắc của sông Vị thủy ,  Đại vương sẽ thu hoạch được rất lớn . Không phải được rồng ,  đươc li  ( Theo truyền thuyết , giống như rồng , sắc vàng , không có sừng . )  không phải được hổ ,  được gấu . Điềm báo đươc công hầu mà trời dành riêng làm quân sư cho đại vương . Vị công hẩu náy sẽ giúp đại vương hưng nghiệp tận ba đời

                                                  文王曰:“兆致是乎?

                                          Văn vương viết:”Triệu chí thị hồ”

    Văn vương hỏi:” Điềm tốt đến thế sao ? ”

                              史编曰:“编之太祖史畴为舜占,得皋陶,兆比于此。”

            Sử Biên viết : “Biên chi Thái tổ sử Trù vi Vũ chiêm,đắc Cao Đào,triệu tỉ vu thử “

     Sử Biên đáp:”Xưa Thái tổ của thần là sử Trù , chiêm bốc cho vua Vũ . Quẻ ấy báo đươc quý nhân Cao Đào . Điềm hôm nay giống như vậy “

                    文王乃斋三日,乘田车,驾田马,田于渭阳,卒见太公,坐茅以渔

Văn vương nãi trai tam nhật,thừa điền xa,giá điền mã,điền vu Vị dương,tốt kiến Thái công,tọa mao dĩ ngư

     Văn vương ăn chay , ngủ kiêng ba ngày . Sau đó sắm xe ,  sửa ngựa ,  nhằm bờ bắc của sông Vị thủy trực tiến . Ở đó , ngài thấy Thái công đang ngồi câu trên đống cỏ lau um tùm  : Lưỡi câu đã thẳng lại còn để trên  mặt nước , tai lắng nghe chim hót , mắt nhắm nghiền suy tư

                                                  文王劳而问之,曰:“子乐渔耶?”

                                      Văn vương lao nhi vấn chi,viết:”Tử lạc ngư da”

     Thấy lạ , Văn vương tự rẽ cây ,  đạp cỏ đén mà hỏi thăm rằng : “ Ông lão thích câu cá , nhưng sao lại làm thế kia ? “

                                       太公曰:“臣闻君子乐得其志,小人乐得其事,

                    Thái công viêt:”Thần văn quân tử lạc đắc kì chí,tiểu nhân lạc đắc kì sự”

     Thái công đáp :

+ Thần nghe quân tử chỉ  mãn nguyện khi thỏa được chí của minh.

        Đức Thánh Gióng sau khi đánh tan giặc Ân , thỏa được chí nguyện xuống trần gian   cứu  dân , giúp  nước , Ngài thanh thản mà  bay về trời . Không hề ở lại trần gian để nhận những thứ mà Đức Thánh coi là phù phiếm như chức tước , bổng lộc , ruộng vườn …để vinh thân , phì gia  ( Nhưng sao có ai đó , lỡ ác miệng cho rằng Ngài về  vui thú điền viên để hạ thấp nhân cách của Ngài ? )

+ Kẻ tiểu nhân kia chỉ vui khi được việc của mình

        Xung quanh ta thiếu gì  người như vậy . Từ người nông dân sẵn sàng phun thuốc trừ sâu lên rau để bán cho người tiêu dùng . Từ công ty điện lực đầu tư ra ngoài ngành , thua lỗ mang hậu quả về chia đều vào giá điện cho dân chúng chịu . Từ những Tổng công ty xăng dầu luôn kêu lỗ để đòi  tăng giá ( Ấy thế mà khi ngài bộ trưởng khả kính Vương Đình Huệ nói rằng lỗ thì nghỉ , để ngài lập cuộc chơi mới , chúng đâu có chịu , chúng đâu có nhả ) …

       Tất cả , chúng hành động vì bản thân chúng , vì gia đình chúng , vì bè lũ chúng ( Ta thường gọi là nhóm lợi ích ) Chúng mặc kệ hậu quả đối với nhân dân , đối với đất nước .

                                                     今吾渔甚有似也,殆非乐之也

                                            Kim ngô ngư thậm hữu tự dã,đãi phi lạc chi dã

     Nay  thần  ngồi  câu  cá  ở đây cũng vậy , chứ thích thú gì với việc kiếm mấy con cá còi về cho vợ thần nấu bát canh chua

                                                          文王曰:“何谓其有似也?”

                                                        Văn vương viết:”Hà vị kì hữu tự dã?”

     Văn vương hỏi:”Sao lại cho rằng  có sự giống nhau ở đây?”

                                    太公曰:“钓有三权:禄等以权;死等以权;官等以权 “

Thái  công viết : “ Điếu hữu tam quyền : Lộc đẳng dĩ quyền : Tử đẳng dĩ quyền ; Quan đẳng dĩ quyền “

      Thái công trả lời : “ Phàm những bợm câu đều hiểu  : muốn câu cá gì thì phải sắm thính  , luyện mồi cho phù hợp với sở thích của loài cá đó . Bậc thánh nhân muốn chiêu nạp hiền tài giúp mình mưu việc lớn cũng vây :

+ Kẻ theo ta để mong đươc bổng lộc thì lấy nhà đất , lương bổng mà chiêu dụ nó

   Ông Nguyễn Hải Thần , năm 1945 theo chân quân Tầu Tưởng vào VN  . Những tưởng được phong vương đén nơi . Vào đến Hà nội mới biết mọi việc đã an bài . Bực tức , ông muốn  cùng VNQDĐ  quậy tới bến . Biết được sở thích của ông ,  Cụ Hồ chỉ thị tìm cho ông  một căn nhà đẹp ở Hà nội ( nghe đồn chính là tòa đại sứ quán Trung Quốc bây giờ ) . Nhượng cả xe Cụ đang đi cho ông ta . Nhận được nhà , được xe , mấy hôm sau trong buổi họp chính phủ , thái độ khác hẳn , chịu theo Cụ mà giúp chính phủ

+ Có  người theo ta để giúp dân cứu nước , gian khó không sờn lòng , hi sinh không quản ngại

   Hãy khắc thẻ tre lưu danh họ vào lịch sử . Hãy lập đền thờ ,  để dân chúng muôn đời hương khói cho họ . Không bao giờ vì mấy chữ vàng này . tình hữu nghị nọ mà được phép lãng quên họ .

Người khuất rồi , nhưng vợ con họ vẫn còn đó . Nhớ thay mặt người ta mà chăm sóc cha me , vơ con họ cho chu đáo . Chớ nói đãi bôi . đừng làm lấy lệ .

+ Lại có người nghiện quyền lực mà đi theo ta.

     Hãy lấy chức tước mà ban cho họ . Bé thì cho làm đội trưởng đội thiếu nhi  . Già rồi , cũng phải dựng lên những hội hữu danh  , vô thực như : hội khuyến học , hội bảo vệ người tiêu dùng … rồi ấn họ vào đấy  . Loại này ngồi không  , dễ sinh tật . Nhưng chớ trao quyền lực để chúng phục vụ nhân đến” hơi thở cuối cùng”

                                              夫多久以求得也,其情深,可以观大矣。”

                                  Phù đa cữu dĩ cầu đắc dã,kì tình thâm ,khả dĩ quan đại hĩ

     Một khi dám cả gan trốn vợ , tí tởn theo chúng bạn  đi câu , lâu mau  , nhiều ít không nói , nhưng ai cũng mong được cá. ( Vác giỏ không về ư , vợ nó chẳng đánh cho nhừ tử )  Đó là chân lí

     Từ việc ngồi câu cá , ta có thể ngẫm ra nhiều việc lớn trong thiên hạ

                                                          文王 曰:“愿闻其情!”

                                               Văn vương  viết : “Nguyện văn kì tình “

     Văn vương : “ Xin rửa tai lắng nghe “

                                       太公曰:“源深而水流,水流而鱼生之,情也

                 Thái công viêt:” Nguyên thâm nhi thủy lưu,thủy lưu nhi ngư sinh chi,tình dã”

     Thái công đáp : “ Đầu nguồn sâu , lưu vực rộng thì con sông đầy nước . Sông đầy ,  thì dòng nước chở phù sa đi nuôi dưỡng cho những cánh đồng phì nhiêu , đưa nguồn thức ăn dồi dào cho các loài tôm cá đua nhau sinh sôi nảy nở . Đó là chân lí .

                                               根深而木长,木长而实生之,情也

                               Căn thâm nhi mộc trường,mộc trường nhi thực sinh chi,tình dã

     Rễ sâu thì cây bền , cây bền thì hoa quả tốt tươi , báo hiệu mùa màng bội thu . Đó là chân lí

                                             君子情同而亲合,亲合而事生之,情也

                            Quân tử tình đồng nhi thân hợp,thân hợp nhi sự sinh chi,tình dã

     Bọn tư bản bỏ tiền của xây dựng nhà máy , thuê nhân công . Ngày chúng quên ăn , đêm chúng quên ngủ ,  vắt óc nghĩ cách sản xuất và lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu cho xã hội , đồng thời làm giàu cho chính bản thân mình . Lũ địa chủ bỏ kim ngân tích tụ ruông dất , thuê tá điền trồng trọt . Trông trời ,  trông đát ,  trông mây xem trồng cây gì , nuôi con gì cho có hiệu quả . Ăn dè hà tiện để làm giàu .

     Nhưng ông Mác , ông Lê nin lại  cho rằng bản chất của chúng là bóc lột . Bởi thế tư bản  , địa chủ luôn giàu còn giai cấp công nông muôn đời nghèo hèn . Các ông kêu gọi xóa bỏ bất công  , đấu tranh giai cấp . Câc ông hiệu  triệu : “ Trong cuộc đấu tranh  (giai cấp) này , giai cấp vô sản nếu được thì được tất cả  , nếu mất chỉ mất đi xích xiềng nô lệ “

     Những người quân tử tán đồng lí tưởng ấy ,  họ họp nhau nơi Đảng cộng sản . Họp nhau rồi họ rủ nhau đi làm cách mạng  , để giải phóng giai cấp , để thế giới đại đồng , để con người ta dễ dàng “ làm theo năng lực “  nhưng lại được “ hưởng theo nhu cầu “ … Đó là chân lí.

                                                  言语应对者,情之饰也

                                          Ngôn ngữ ứng đối giả,tình chi sức dã

     Trong một cộng đồng lời ta nói ra ,  nhiều người hiểu , nhưng nỗi lòng ta mấy ai biết cho . Bởi vậy người ta phải dùng ngôn ngữ , chữ viết đẻ biểu đạt tình cảm

                                                     言至情者,事之极也

                                                 Ngôn chí tình giả,sự chi cực dã

     Ngôn ngữ có 3 loại:

+ Loại chót lưỡi , đầu môi — Chuyên dành để vua , quan hứa với dân

+ Loại từ cổ họng nói ra – Để điều hành công việc

+ Loại phát ra từ trái tim để nói lời yêu thương gắn bó , để góp ý chân thành vơi nhau . Đó là những lời nói chí tình .

                  Lời nói chí tình có thể đẩy sự việc đi theo hai hướng trái ngược nhau  :

–          Gặp những người nhỏ nhen họ cho rằng ta cố tình bới móc , chọc gậy bánh xe , dạy khôn , nói xấu họ …Bởi thế , nhẹ thì họ xa lánh , bài xích , chửi mắng ta ; nặng thì gán tội danh để  giam cầm ,  hãm hại ta . Tỷ như lời góp ý ( phản biện )  về bô xit , về xây mới tòa nhà quốc hội , về điện hạt nhân  …

–           Gặp những người đại lượng , họ sẽ rất cảm ơn , bởi ta làm cho họ tỉnh táo nhìn lại mình . Gạn đục  , khơi trong họ sẽ không mắc những sai lầm ngớ ngẩn . Bạn thấy đấy , trong lịch sử bên cạnh nhưng đức minh quân , không bao giờ thiếu vắng các gián quan .

                                              今臣言至情不讳,君其恶之乎?”

                                      Kim thần ngôn chí tình bất húy,quân kì ố chi hồ?

     Nay thần sẽ nói những lời chí tình , không kiêng nể . Đại vương có muốn nghe không ? Nghe rồi có truy chụp thần không ?

                                     文王曰:“惟仁人能受正谏,不恶至情。何为其然?”

                Văn vương viết:”Duy nhân nhân năng thụ chinh gián,bất ố chí tình  . Hà vi kì nhiên?”

     Văn vương nói  : “ Chỉ những người nhân nghĩa mới có khả năng tiếp thu những lời can gián ngay thẳng , chân thành . Ta cầu hiền như khát . Những mong đắc hiền tài để  cùng mưu đại sự . Luôn mong hiền tài chỉ cho ta nhưng thố ngộ để ta tự sửa mình . Mong còn chưa chắc đã được , lẽ nào lại đi ganh ghét hiền tài . Đó chẳng phải lẽ tự nhiên ư?”

     Ngày 4-9-2012 TBT Nguyễn Phú Trọng , tại 1 hội nghị của thành ủy Hà nội , cũng phát biểu như môt minh quân rằng : ” Chúng ta không trách người góp ý cho ta . Phải xác định rằng ai chê ta chính là thày ta ”.

             Thái độ của ông đã cầu thị , lại còn chân thành . Mong sao thực tế giống như lời nói

                                           太公曰:“缗微饵明,小鱼食之;

                           Thái công viết:”Mân vi nhĩ minh , tiểu ngư thực chi”

    Thái công trả lời : ” Dùng chỉ làm dây câu , dùng hạt cơm làm mồi , người ta chỉ câu được cá thầu dầu,  thòng đong , cân cấn . Giỏi lắm thì được con cá mài mại .

                                      “  Muốn câu tép riu , dùng sổ hưu là đủ “

                                                 缗调饵香,中鱼食之

                                      Mân điêu nhĩ hương , trung ngư thực chi

     Dùng cước  làm dây câu , dùng giun làm mồi , người ta có thể câu được cá trê , cá chép                          

                                                   缗隆饵丰,大鱼食之

                                       Mân long nhĩ phong , đại ngư thực chi

     Dùng cáp lụa làm dây câu , dùng con chó , con vịt làm mồi , người ta mới có thể ra khơi mà câu cá mập , săn cá sấu.

                                                  夫鱼食其饵,乃牵于缗;

                                        Phù ngư thực kì nhĩ , nãi khiên vu mân

     Con cá kia tham mồi , bởi thế theo dây câu mà bị kéo tuột lên khỏi mặt nước .

                                                   人食其禄,乃服于君

                                             Nhân thực kì lộc,nãi phục vu quân

     Người ta lĩnh lương của nhà nước , nên phải nghe lời Tổng bí thư .

                                                     故以饵取鱼,鱼可杀

                                             Cố dĩ nhĩ thủ ngư,ngư khả sát

     Dùng mồi đi câu , ta có thể bắt được cá .

                                                以禄取人,人可竭

                                            Dĩ lộc thủ nhân,nhân khả kiệt

     Dùng bổng lộc đãi người , người ta có thể tận tâm , kiệt lực với ta .

                                                  以家取国,国可拔;

                                            Dĩ gia thủ quốc,quốc khả bạt

     Làm cho vài kẻ có chức có quyền ở cái nước man di , mọi rợ kia được vinh thân phì gia , nước ấy chiếm dễ như bỡn . ( Nhưng giữ được hay không lại là chuyện khác hẳn ) .

                                            以国取天下,天下可毕。

                                    Dĩ quốc thủ thiên hạ, thiên hạ khả tốt

     Đem quyền lợi của nước này dâng cho nước khác , đem tử huyệt của nước nọ nói với nước kia , rồi xúi giục , xúc xiểm chúng đánh nhau . Đã đánh nhau là sứt đầu mẻ trán , là kiệt quệ . Khi kiệt quệ tất phải nhờ ta đứng ra dàn xếp . Việc thiên hạ do ta dàn xếp , thiên hạ ấy không phải của ta thì hỏi rằng thiên hạ ấy là của ai ?

      Nhớ khi xưa : Trung cộng xua quân đánh chiếm Hoàng sa của Việt nam . Tàu chiến của đệ thất hạm đội đã lừng lững tiến vào chực can thiệp . Ta biết rất rõ, chỉ cần có sự hiện diện của hải quân Hoa kì , không cần họ nổ súng thì “ bố bảo “ Trung cộng cũng không bao giờ dám đánh chiếm Hoàng sa  . Nhưng cuối cùng  , tàu chiến Hoa kì được lệnh rút ra , để mặc đồng minh VNCH chiến đấu anh dũng trong tuyệt vọng và mất Hoàng sa .  Hoa kì không đến nỗi  “ Giữa đường thấy sự bất bình chẳng  … cứu “ . Họ cũng thừa biết cái giá của việc đánh mất chữ tín khi bỏ mặc đồng minh  . 

                        Nhưng ở đây họ có chủ ý , vì đó là bài “ Vứt xương cho sư tử cắn nhau “

   Hoàng sa rõ ràng không phải của Mĩ , nhưng miếng mồi này lại được Mĩ sử dụng 1 cách cực kì thâm hiểm :

+ Trung quốc được chén 1 cách quá dễ dàng ,  chịu ơn Mĩ và  sẽ phối hợp với Mĩ chống LX mạnh hơn . Bức tường “ đoàn kết “ trong phe  “ XHCN “ sẽ bị nứt thêm một mảng tướng            

 + Mâu thuẫn giữa giữa VNDCCH và Trung quốc từ nay  sẽ hết sức căng thẳng , họ sẽ luôn gầm ghè nhau . Sức mạnh của họ , bởi thế sẽ giảm đi đáng kể . Bắc Việt ở thế kẹt :

–          Nếu không nói ra, dễ bị hiểu nhầm là bán nước , đồng thời Trung quốc có cớ để nói Hoàng sa là của họ

–          Nói ra, Trung quốc chắc chắn cũng không hoàn  trả Hoàng sa mà còn mất đi viện trợ        ( trong khi Bắc Viêt đang hết sức cần đến nguồn viện trợ này để giải phóng miền nam , thống nhất đất nước )

–           Nhân dân miền nam VN sẽ nhìn nhận sao đây với chính phủ VNDCCH và Mặt trận DTGPMN ?  

 + Tình hình biển Đông  ngày càng phức tạp . càng chứng tỏ sự cao tay của người Mĩ  . Những con diều hâu ở Bắc kinh đã tỏ ra hết sức sốt ruột đợi đến thời hạn 1-1-2013 . Ngày mà tàu hải quân , hải giám của Trung cộng được tự do khám xét ( nói trắng ra là trấn lột ) thuyền bè (chắc chỉ có tàu thuyền Việt nam ) đi lại trên biển Đông . Còn người Mĩ dùng đúng bài của Trung cộng xưa : ” Mi không đụng đến ta thì ta cũng không đụng đến mi ”  khi tuyên bố đứng ngoài tranh chấp lãnh thổ . Sự thực có phải thế không ? Không , Hoa kì đang ung dung chờ gặt hái thành quả của mình : Một khi Bắc kinh , do ấm đầu mà khai chiến  ở Biển Đông , họ chưa chắc đã chiếm  được Trường sa . Nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng khu vực này sẽ lại  tự nguyện xin nằm trong tầm bảo hộ của Hoa kì .  

               Đây có thể coi là mẫu mực của sách lược “Dĩ quốc thủ thiên hạ “

                                           呜呼,曼曼绵绵,其聚必散

                                      Ô hô,man man miên miên,kì tụ tất tán

     Ô hô , Thương triều kia từ khi khởi binh lập nghiệp đến nay đã quá dài . Bây giờ binh hùng tướng hổ . thành cao hào sâu , thóc lúa đầy kho , gươm giáo sáng lòa , chẳng qua chỉ là cái mẽ ngoài . Thực chất thối nát , rỗng ruột rồi . Đã đến lúc :

          mây tán ,

                          tuyết tan ,

                                           hoa tàn ,

                                                           trăng lặn

                                                嘿嘿昧昧,其光必远

                                   Hắc hắc muội muội,kì quang tất viễn

        Đừng thấy khó khăn tạm thời trước mắt , đừng thấy tương lai còn mịt mù trước mặt mà thối chí nản lòng . Bởi nhà Chu hiện còn yếu về thực lực , nhưng hơn hẳn nhà Thương về nhân nghĩa  Rồi đây chính nghĩa của nhà Chu sẽ như :

                                                    Mặt trời lên xua hết mây mù

                                                   Và xua tan những đêm dài âm u

                                                   Trước mặt ta chói rực mặt trời

                                            Chu triều sẽ là chân lí sáng soi ngàn nơi

                              Và chính nó mới là nhân tố quyết định vấn đề ai thắng ai

            微哉!圣人之德,诱乎独见。乐哉!圣人之虑,各归其次,而树敛焉。

Vi tai! Thánh nhân chi đức,dụ hồ độc kiến.Lạc tai! Thánh nhân chi lự,các qui kì thứ,nhi thụ liễm yên

     Huyền diệu thay , Thánh nhân muốn xây dựng một thể chế ưu việt :

+ Trước tiên cần xây dựng cho được một cương lĩnh chính trị . Cương lĩnh ấy phải chính nghĩa , cương lĩnh ây phải dựa trên ý chí và khát vọng của nhân dân

+ Bước thứ 2 dùng mọi thủ đoạn NÓI (tuyên truyền) cho quần chúng hiểu

+ Bước thứ 3 LÀM ( hành động ) cho quần chúng tin

   Khi dân đã hiểu ,  đã tin thì nhân lực , vật lực , tài lực trong xã hội sẽ tự đổ dồn về theo ta , cùng mưu đại sự

   Ba bước này nếu được thực thi một cách đầy đủ và đông bộ , chuyện hóa rồng của nền kinh tế , chuyện đất đai , chuyện chống tham nhũng , chuyện ách tắc giao thông … đều chỉ là việc nhỏ

                                       文王曰:“立敛若何而天下归之?”

                       Văn vương viết:”Lập liễm nhược hà ,nhi thiên hạ qui chi?”

     Văn vương nói : ” Người trong thiên hạ có tai để nghe , có mắt để nhìn , có chân để đi , có đầu để suy nghĩ . Đâu dễ gì họ tin vào vài lời nói và vài hành động nhất thời của ta . Vậy Thánh nhân phải có những đức tính gì mới khiến thiên hạ  tự nguyện  đi theo mình ?

                        太公曰:“天下非一人之天下,乃天下之天下也。

       Thái công viết:”Thiên hạ phi nhất nhân chi thiên hạ,nãi thiên hạ chi thiên hạ dã”

     Thái công đáp : ” Thiên hạ không phải của 1 người , của 1 nhóm người . Chính những người DÂN đang sống trên đó mới là CHỦ của thiên hạ ”

     Cách đây mấy nghìn năm  , giữa thời phong kiến thối nát luôn coi đất nước là của vua , của triều đình. Mọi việc trong thiên hạ phải tấu lên để Vua lo , triều đình lo , dân đen không được can dự vào . Lúc bấy giờ ý tưởng DÂN CHỦ của Khương Tử nha có thể coi là 1 bước “ đột phá “ về lí luận . Nó hết sức  “ khách quan ” (bởi không phụ thuộc vào ý chí của 1 người nào , của 1 nhóm người nào) .  Nó vô cùng “ biện chứng” (Bởi nó phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và ít ra nó còn đúng đên tận ngày nay) . Nhà Chu đã tiếp thu , sửa đổi cho phù hợp và thi hành tốt điều này nên tồn tại tận 800 năm  ( Lâu gấp 14 lần so với Liên xô – “Thành trì” của phe XHCN  )

                                                  同天下之利者则得天下

                                      Đồng thiên hạ chi lợi giả,tắc đắc thiên hạ

     Ai có khả năng cùng mọi người hưởng thụ nguồn lợi của thiên hạ , người đó sẽ chiếm được thiên hạ

        Xin đi sâu một chút  vào vấn đề mà các thế lực cực đoan thường dựa vào để đả phá Cụ Hồ và Đảng LĐVN : Cải cách ruộng đất . Ta hãy thử so sánh

1-      Sau khi kháng chiên chống quân Minh xong , Lê Lợi đưa ra chính sách hạn điền . Số ruộng đất dôi ra của địa chủ một phần được đem chia làm phần thưởng cho tướng lĩnh , binh sĩ ; một phần chia cho dân ; phần  còn lại dùng vào việc công .

     Mới chỉ là  đồng thiên hạ chi lợi , (dĩ nhiên còn kết hợp với nhiều nhân tố khác nữa) mà nhà Lê đã được lòng dân để tồn tại khoảng 360 năm .

2-      Sau kháng chiến thành công , lấy được ruộng đất của địa chủ , Cụ Hồ và Đảng LĐVN không hề giữ lại cho riêng minh chút ruộng đất nào , cũng không đem ruộng đất làm phần thưởng cho cán bộ , đảng viên , chiến sĩ của mình . Ngược lại , Cụ đem chia hết chỉ cho nông dân , những người thật sự cần , những người khát khao ruộng đất  ( Kể cả những người chưa có đóng góp cho cuộc kháng chiến  )  

         Ở đây , Cụ Hồ   hiến dâng tất cả quyền lợi cho thiên hạ    thế thì làm gì mà chẳng   đắc thiên hạ

Chính sách ấy hợp với lòng dân . Do đó , dù còn có 1 số sai lầm nhưng vẫn được dân tin và ủng hộ . Có thể nói CCRĐ là 1 nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ , chiến sĩ trong trận  Điện Biên Phủ , nó góp phần không nhỏ trong trận chiến này . Có  được lòng tin và sự ủng hộ của dân chúng , Cụ Hồ tự tin dẫn dắt dân tộc Việt bước vào cuộc đối đầu không cân sức với người Mĩ . Cuối cùng chiến thắng thuộc về ai . chúng ta chẳng cần nói nữa

                                                   擅天下之利者则失天下

                                      Thiện thiên hạ chi lợi giả,tắc thất thiên hạ

       Ngược lại , nguồn lợi của thiên hạ , mình khư khư độc chiếm  , chuyện mất thiên hạ chỉ là vấn đề thời gian

Ông Saddam Hussein và ông Gaddafi đều có một điểm chung  : Tất cả quyền lợi kinh tế chính trị , văn hóa của đất nước đều được đem gom hết vào mình , vào gia đình mình , vào cánh hẩu của mình .Tóm lại là độc tài . Kết quả : Không những mất thiên hạ mà bản thân ?

Một người bị quần chúng tóm cổ lôi ra khỏi ống cống , giữa thanh thiên bạch nhật bị đập chêt một  cách  thê thảm như môt …

Người kia may mắn hơn chút xíu , được đem ra xét xử một cách đàng hoàng , nhưng cuối cùng đâu có thoát được cái thòng lọng của giá treo cổ

 

                                       天有时,地有财,能与人共之者,仁也,

                      Thiên hữu thời,địa hữu tài,năng dữ nhân cộng chi giả  , NHÂN  dã

Trời cho con người ta thời cơ , đất cho con người ta sản vât . Biết đem chia những thứ đó cho mọi người cùng hưởng , thế mới là có nhân

1 – Ông Ôbama kia : da thì đen , tóc thì quăn .Tuổi còn trẻ , kinh nghiêm đói nội , đối ngoại ít . Đã thế lại còn là dân nhập cư . Ở xứ thiên đường , chỉ cần tranh chức tổ phó tổ dân phố thôi , chắc chắn ông trượt từ vòng gửi xe . Tiếc thay , ông sinh ở Hoa kì . Xứ sở mà mọi người đều được bình đẳng cả về nghĩa vụ và quyền lợi , đều có cơ hội như nhau khi bước vào đời . Ông ta có tài ( rõ rồi ) ông ta độ lượng ( không những không triệt hạ, mà sẵn lòng  mời cả đối thủ của mình làm bộ trưởng bộ ngoại giao ) ông ta nhân ái (sẵn lòng ngồi bệt xuống đất để uống bia vỉa hè với những kẻ vô công , rỗi nghề )…nên người dân Mĩ bầu ông làm tổng thống . Người dân Mĩ thông minh và hình như họ đã không bầu nhầm

2 – Nước là tài nguyên mà thiên nhiên ban tặng cho loài người . Ở đầu nguồn sông Mê công  người Trung quốc đắp hàng loạt các đập để giữ nước riêng cho minh . Thích thì họ giữ , không thích thì họ xả . Họ không cho Ủy hội sông Mê công vào thị sát câc đập của họ . Hỡi dòng dõi của Viêm Hoàng tử tôn , hành động này không biết Khương Thái công của các bạn gọi là gì cho nó đúng

                                                    仁之所在,天下归之

                                           Nhân chi sở tại,thiên hạ qui chi

      Nếu Đại vương bất nhân , dù có thiết lập chế độ công sai trị để kìm kẹp , áp bức quần chúng man rợ  thế nào đi chăng nữa , thiên hạ họ cũng không theo Đại vương

                           免 人之死,解人之难,救人之患,济人之急者,德也

                Miễn nhân chi tử,giải nhân chi nan,cứu nhân chi hoạn,tế nhân chi cấp giả , ĐỨC dã

   + Công sai bắt dân lành vì những tội tào lao . Vào nha môn mạnh khỏe . lúc ra chỉ là cái xác không hồn . Không phải 1 mà là nhiều . Nhiều như thế mà chẳng thấy ai bị đền tội cả . Ân đức của triều đình đấy

  + Tháo gỡ khó khăn cho người dân trong cuộc sống , trong học tập ,  trong làm ăn , trong khám chữa bệnh , trong xây dựng nhà cửa , trong ổn định nơi ăn , chốn ở … Xóa đi các hủ tục xin cho . Bỏ đi lối hành dân . bất chấp thực tế cuộc sống  ( hễ không biết cách quản lí cái gì thì cấm luôn cái đó cho gọn )  . Như thế mới là để đức cho dân

   + Khi người ta đau yếu thì ân cần an ủi và cứu chữa cho người ta

   + Khi người ta gặp thiên tai , địch họa lâm vào cảnh màn trời chiếu đất , hãy giúp người ta có chỗ ở tạm thời , cấp cho người ta quần áo chăn màn , tiếp tế đồ  ăn , thức  uống

   Làm được tất cả những cái đó,Đại vương đã để đức cho thiên hạ

                                                德之所在,天下归之

                                         Đức chi sở tại,thiên hạ qui chi

     Nếu Đại vương thất đức , dẫu có bị kề gươm vào cổ , thiên hạ người ta cũng không đi theo Đại vương

                                     与人同忧同乐,同好同恶者,义也

                         Dữ nhân đồng ưu đồng lạc,đồng hiếu đồng ố giả , NGHĨA  dã

      Biết cảm thông mà không hả hê với nỗi đau của mọi người  . Biết hân hoan mà không ganh ghét với thành công của họ . Cùng sở thích với thiên hạ , cùng ghét cay ghét đắng những gì thiên hạ không ưa . Làm được như thế  gọi là có nghĩa

 + Ông trung tướng Lưu Á Châu của Trung quốc có kể : Khi tòa nhà Tháp đôi của Mĩ bị khủng bố đánh sập , mọi người , ai cũng đau thương như thể chính mình và người thân của mình còn ở trong đó , ai cũng muốn làm chút gì đó để cứu giúp , để hỗ trợ nạn nhân . Ấy thế mà có 1 tốp người khi chứng kiến cảnh đó trên TV  lại đứng dậy vỗ tay reo hò . Người dân Mĩ xung quanh bàng hoàng ngó lại : Tất cả họ đều là người Trung quốc ,  tất cả họ đều là nhà báo . Họ sung sướng trên nỗi đau của người khác : quân bất nghĩa .  Sự việc tiếp theo hết sức logic : Họ đều bị tống cổ khỏi đất nước Cờ hoa và vĩnh viễn không bao giờ được đặt chân lên đó nữa

 + Người nông dân Việt nam ngàn đời khát khao ruộng đất , Cụ Hồ và Đảng  LĐVN đáp ứng nguyện vọng đó cho họ qua cải cách ruộng đất .

 + Người dân nô lệ mất nước khát khao được độc lập , được tự do , được làm chủ .  Cụ Hồ và Đảng  LĐVN đáp ứng nguyện vọng đó cho họ : Dành được độc lập và thống nhât Tỏ quốc . Đồng thời Cụ khẳng định:cán bộ không phải là quan cách mạng  , họ chỉ là người đầy tớ trung thành của nhân dân .   + Người dân muốn chống bất công , áp bức , nhũng nhiễu của quan tham , Cụ khẳng định : ” Đã trị , đang trị và sẽ trị cho kì hết ”

                                               义之所在,天下赴之

                                      Nghĩa chi sở tại,thiên hạ phó chi

     Đại vương có nghĩa , bá tính trong thiên hạ sẽ giao phó tính mạng , của cải , tài sản cho Đại vương

                              凡人恶死而乐生,好德而归利,能生利者,道也

            Phàm nhân ố tử nhi lạc sinh,hiếu đức nhi qui lợi.Năng sinh lợi giả,ĐẠO dã

  Con người ta , không ai thích chết chóc , bệnh tật , nghèo hèn , thiên tai , mất mùa , thi trượt , lỗ vốn , khổ nhục , tù tội…Ai cũng thích sống lâu , khỏe mạnh , phú quí , được tôn vinh , hiển danh  . đắc ý , làm ăn phát tài , học hành tấn tới…Ai cũng quí trọng người nhân đức , việc nhân nghĩa . Nhưng trên hết , người đời hành động theo cái lợi của riêng mình . Nếu đại vương giúp dân sinh lợi và trừ hại cho họ ,  thì đại vương đã thực sự  : ” Thế thiên hành đạo rồi  “

                      Đến đây không thể không nhớ đến câu nói nổi tiếng của Cụ Hồ:

                                             Việc có lợi cho dân , ra sức mà làm

                                             Việc có hại cho dân , ra sức mà tránh

                                                道之所在,天下归之。”

                                            Đạo chi sở tại,thiên hạ qui chi

     Nếu Đại vương là hôn quân vô đạo , dù có bị dí súng vào mang tai , thiên hạ họ cũng chẳng theo Đaị vương

           文王再拜曰:“允哉,敢不受天之诏命乎!” 乃载与俱归,立为师

 Văn vương tái bái viết :” Doãn tai,cảm bất thụ thiên chi chiếu mệnh hồ !” Nãi tải dữ câu qui,lập vi sư

      Văn vương lạy tạ trời đất đã ban Thái công cho mình , lạy tạ Thái công đã mở mang trí tuệ cho minh rồi nói  : ” Nghe tiên sinh giảng giải , khác nào như quét được đám mây mù mà trông thấy trời xanh . Ta đâu dám không tiếp thụ chiếu mệnh của Ngọc Hoàng thượng đế  “ . Nói đoạn, mời Khương Thái công ngồi cùng xe hồi triều , lập làm quân sư

                          Chương này dài quá , xin các bạn cùng làm 1 bài kiểm tra nho nhỏ :

    Đất nước ta , theo bà Phó CT Doan : dân chủ và tươi đep gấp vạn lần chế độ tư bản thối nát . Nếu mở cửa tự do , chắc chắn dân chúng trên thế giới sẽ chen nhau bẹp ruột để đến đây sinh sống . Lại giả sử tiếp ,  nhà nước kêu gọi chúng ta hãy nhượng nhà cửa , đất đai cho bà con , đông thời cấp tiền cho chúng ta tùy nghi đến các nước khác sinh sống  (  Hộ chiếu VN giá trị lắm , nước nào mà chẳng nhận  )

                                           Bạn sẽ chọn xứ 5 sao hay xứ 50 sao ?

    Trả lời được câu hỏi đó , bạn đã biết rõ ở đâu có  NHÂN – NGHĨA – ĐỨC – ĐẠO   theo quan điểm của Khương Thái công  rồi

Leave a comment

Filed under Uncategorized